Hotline: 0243.5160906

Hướng dẫn sử dụng cân BC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN BC SERIES

HÃNG OHAUS

 

Bật cân:

Bật công tắc nguồn về vị trí “I” hoặc “O” để bật hoặc tắt cân. Khi bật cân, để cân khoảng 15- 30 phút trước khi sử dụng.

Chú ý: Đảm bảo rằng khi bật cân, trên đĩa cân không có gì.

Manual Tare

Trừ bì được hiển thị bằng ký hiệu «T. 

Đặt 1 khay đựng lên đĩa cân, sau đó ấn TARE. Màn hình sẽ hiển thị 0.0

Pre-set Tare

Tự trừ bì với giá trị đã biết được nhập vào từ bàn phím.

Ấn phím PT, “PrEtA” sẽ nhấp nháy trên màn hình. Nhập giá trị vào từ bàn phím (VD: 200g), sau đó ấn phím PT. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị một giá trị âm nếu trên đĩa cân không có gì.

Để bỏ chế độ Tare hoặc Pre-set Tare, ấn phím Tare khi trên đĩa cân không có gì.

Zero

Ấn phím Zero để zero giá trị hiển thị. “CEntr” sẽ hiển thị trên màn hình.

Tính giá trị trung bình

Đặt mẫu yêu cầu lên đĩa cân (VD: 3000g), nhập số chiếc (VD: 50 chiếc) từ bàn phím, sau đó ấn phím SAMPLE. “SAmP” sẽ hiển thị trước khi tính giá trị trung bình.

Nhập khối lượng của 1 chiếc đã biết

Nhập khối lượng của một mẫu đã biết từ bàn phím (VD: 40g/chiếc), sau đó ấn phím APW. (Với khối lượng trên đĩa cân, số chiếc trên đĩa cân sẽ tự động được đếm và hiển thị)

Kiểm tra đếm

So sánh số lượng mẫu với giá trị đặt trước trong dải Hi-Lo

Ấn phím Hi/Lo, nhập giá trị hạn chế cao nhất (VD: 50) sau đó ấn phím Hi/Lo để xác nhận. Nhập vào giá trị thấp nhất (VD: 25) sau đó ấn phím Sample.

Khi số lượng trên đĩa cân nằm trong dải Hi-Lo, màn hình hiển thị “PASS”.

Kiểm tra khối lượng

So sánh khối lượng mẫu với giá trị đặt trước trong dải Hi-Lo.

Ấn phím Hi/Lo, nhập giá trị hạn chế cao nhất (VD: 2000) sau đó ấn phím Hi/Lo để xác nhận. Nhập vào giá trị thấp nhất (VD: 1500) sau đó ấn phím Sample.

Khi số lượng trên đĩa cân nằm trong dải Hi-Lo, màn hình hiển thị “PASS”.

 

 

Đối tác liên kết