Hotline: 0243.5160906

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ĐẾM ALC3

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN ĐẾM ALC3

 1.     Xin đặt cân ở vị trí vững chắc , mặt bàn bằng phẳng , không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động , đồng thờiđiều chỉnh 4 chân để sao cho cân được thăng bằng , chú ý giọt nước thăng bằng phải nằm chính giữa vòng tròn
2.     Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh , như là nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh
3.     Xin dùng ổ cắm điện độc lập , để tránh các thiết bị điện khác làm ảnh hưởng đến cân
4.     Khi mở cân , không được để bất cứ vật gì lên bàn cân.
5.     Khi sử dụng cân , trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra khỏi phạm vi bàn cân ,để đảm bảo độ chính xác.
6.     Mở máy 15~20 phút trước khi sử dụng.
7.     Xin chú ý khi biểu tượng cảnh báo điện yếu  hiển thị , tức biểu thị cân cần sạc điện
8.     Sau khi mở máy chữ số trên màn hình hiển thị đảo số từ 9 đến 0 , cân ổn định , cân điện tử sẽ đi vào trạng thái sử dụng , lúc này bên trái khoan trọng lượng xuất hiện (    )(Điểm O)

1.     WEIGHT

Có tất cả 5 chữ số dùng để hiển thị trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân hoặc tổng trọng lượng tích lũy , chữ số

đầu tiên phía bên trái có thể hiển thị dấu âm ( - )

2.     UNIT WEIGHT

Có tất cả 5 chữ số dùng để hiển thị trọng lượng đơn của vật phẩm hoặc tổng số lần tích lũy , số lẻ có thể dao

động .

3.     QUANTITY

Có tất cả 6 chữ số dùng để hiển thị số lượng vật phẩm trên bàn cân , số tích lũy.

Dấu hiệu chỉ thị“         ”Trừ bì - hiển thị trạng thái đã khấu trừ vật đóng gói

stable Điểm O -  hiển thị cân điện tử ở trạng thái không có trọng lượng.

Tích lũy -  hiển thị trạng thái tích lũy .

Ổn định -  hiển thị cân điện tử ở trạng thái ổn định

Lấy mẫu không đủ -      Khi lấy mẫu , nếu tổng trọng lượng mẫu trên bàn cân nhỏ hơn “trọng lượng mẫu

tối thiểu” , thì dấu hiệu này hiển thị , xin tăng thêm số lượng mẫu , cho đến khi dấu hiệu này biến

mất , lại làm thao tác lấy mẫu , để đảm bảo độ chính xác .

Trọng lượng đơn không đủ -            nếu trọng lượng đơn trên bàn cân nhỏ hơn “trọng lượng đơn tối thiểu” ,

thì dấu hiệu này hiển thị , tình huống này biểu thị trọng lượng đơn của vật phẩm quá nhỏ , tuy cân

điện tử vẫn có thể tính toán số lượng , nhưng có thể gây ra sai số . Kiến nghị cần phải chọn dùng cân

điện tử có cảm lượng nhỏ hơn , phù hợp quy cách

Khi dưới góc phải của khoan trọng lượng hiển thị biểu tượng cảnh báo điện áp thấp , biểu thị cân điện

tử cần sác điện .

Ø  Nếu có dấu hiệu chỉ thị lấy mẫu không đủ hoặc trọng lượng đơn không đủ , tuy cân điện tử vẫn

có thể tính toán số lượng , nhưng có thể sẽ xuất hiện sai

Thiết lập số lượng

UNIT W.T

Z

CE

Thiết lập trọng

lượng đơn

Điểm O

Xoá U.W. PST

M+

T

Thiết lập trọng lượng

Tích lũy

Trừ Bì

MC

Xoá Trừ Bì

 

“.” & 0~9Phím số lẻ và nhập số

CHỨC NĂNG THÔNG DỤNG THÔNG THƯỜNG

-  Mở máy

0~9

Nhấn công tắc ON/OFF sang vị trí mở máy “  ” , cân điện tử sẽ đảo số trở về O đi vào hình thức tính số lượng .

-  Tắt máy

Nhấn công tắc ON/OFF sang vị trí tắt máy “ O ”

-  Chức năng chờ máy

Nhấn phím ”T ”,  cho đến khi màn hình hiển thị “OFF”,thì đi vào hình thức đợi máy Nhấn phím”T ” lần nữa ,

cân điện tử sẽ đảo số trở về O đi và vào hình thức tính số lượng。Dưới hình thức đợi máy , bản thân cân điện tử vẫn ở

trạng thái bảo hoà nhiệt độ , khi mở máy lại không cần làm nóng máy ; nhưng lúc này cân điện tử vẫn tiêu hao điện

năng , khi không dùng cân trong thời gian dài , xin dùng công tắc ON/OFF tắt máy.

Ánh Sáng 

-  Hình thức ánh sáng tự động

Trước tiên nhấn phím”Z ",trước khi chữ

ở khoan trọng lượng đơn biến mất , nhấn phím”5 ”,  ,

khi đặt vật phẩm lên bàn cân , ( trọng lượng cần phải lớn hơn 10d ) đèn sáng , khi nhấn bàn phím , đèn sẽ sáng lên , đợi

trở về O khoảng 5 giây , đèn tắt .

-  Hình thức ánh sáng thông thường

Trước tiên nhấn phím”Z ",trước khi chữ

đèn luôn sáng.

-  Xoá bỏ ánh sáng

Trước tiên nhấn phím”Z     “,trước khi chữ

phím”6  ”。ở khoan trọng lượng đơn biến mất , nhấn phím ”4 ” ,

ở khoan trọng lượng đơn biến mất , nhấn

Ø Sau khi tắt máy cân điện tử sẽ ghi nhớ hình thức ánh sáng đã chọn , sau mở máy lại , duy trì hình thức ánh sáng

tương đồng  

TÍNH SỐ LƯỢNG

Trước khi tính toán số lượng , cần phải làm thao tác lấy mẫu trước để lấy được trọng lượng đơn của vật muốn cân .   

1.   Chưa biết trọng lượng đơn của vật muốn cân

Œ Đặt vật phẩm muốn lấy mẫu lên bàn cân .

Trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân   

• Nhập số lượng của vật phẩm trên bàn cân vào 
 .Trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân      
      Số lượng mẫu đã nhập vàoï   ð

Ø  Chữ số trong khoan tổng số nhấp nháy khoảng 3 giây , nếu trước khi đèn hết nhấp nháy không nhấn phím ”SMPL”, thì cân điện tử sẽ tự động

hoàn thành trình tự lấy mẫu sau khi đèn hết nhấp nháy , đồng thời tự động lấy giá trị đã nhập trong khoan trọng lượng đơn làm trọng lượng

đơn của vật phẩm lấy mẫu

Ž Khi chữ số trong khoan tổng số nhấp nháy , nhấn phím”SMPL” .

Trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân

• Sau khi cân điện tử ổn định , thì hoàn thành lấy mẫu đi vào hình thức tính số lượng stable  3 

Trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân            Trọng lượng đơn của vật                    Số lượng lấy mẫu đã nhập vào   

2.   Đã biết trọng lượng của vật phẩm muốn cân

Œ Nhập trọng lượng vật muốn cân vào

→0← 3.Trọng lượng của vật muốn cân

stable  3• Nhấn phím”UNIT W.T”,thì hoàn thành lấy mẫu và đi vào hình thức tính số lượng.

→0← 3

.Trọng lượng của vật muốn cân

stable  3

 Ø  Số lượng lấy mẫu càng lớn , thì tính toán ra trọng lượng đơn càng chính xác

Ø  Nhưng khi khoan trọng lượng đơn và khoan tổng số hiển thị là O , nhấn phím”UNIT W.T” hoặc phím”SMPL”,thì có thể hiển thị lại giá trị

trọng lượng đơn cuối cùng.

Điểm O 

Cân điện tử trong quá trình thao tác , sẽ phát sinh hiện tượng điểm O dao động , ( tức là trọng lượng ở khoan trọng

lượng có biến động rất nhỏ ) , lúc này nhấn phím”Z  ” có thể phục hồi trọng lượng.

TRỪ BÌ

Œ Đặt vật phẩm đóng gói lên bàn cân      .   

• Nhấn phím”T  ”

 Ž Sau khi cân điện tử ổn định , thì đi vào hình thức tính số lượng

Xoá giá trị trừ bì

stable 3

Sau khi lấy vật phẩm và vật phẩm đóng gói trên bàn cân xuống , khoan trọng lượng hiển thị giá trị âm của vật phẩm

đóng gói , lúc này nhấn phím”T “lần nữa , tức có thể xoá trừ bì , làm cho trọng lượng trở về O và dấu trừ bì “3”sẽ biến mất.

TÍCH LŨY

Số lần tích lũy nhiều nhất là 99 lần , nhưng chữ số ở khoan tổng số nhiều nhất là 6 chữ số.

 Tích lũy số lượng

Œ Đặt vật phẩm lên bàn cân   .   

Trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân        Trọng lượng đơn của vật phẩm            Số lượng vật phẩm trên bàn cân

• Nhấn phím”M+  

Ž Sau khi cân điện tử ổn định +       3

stable 3 Trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân      Trọng lượng đơn của vật phẩm              Số lượng vật phẩm trên bàn cân

Hiển thị lại giá trị tích lũy số lượng

Khi khoan trọng lượng , trọng lượng đơn đều hiển thị là O , nhấn phím”M+     ”, thì có thể hiển thị lại giá trị tích lũy .

Tổng trọng lượng tích lũy                          Tổng số lần tích lũy                              Tổng số lượng tích lũy

Xoá giá trị tích lũy số lượng 

Nhấn phím”MC    ”,tức có thể xoá giá trị tích lũy trong bộ nhớ và dấu tích lũy “3” biến mất .

TÍCH LŨY TRỌNG LƯỢNG

Œ Khi khoan trọng lượng đơn là O , đặt vật phẩm lên bàn cân.   .    

Trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân

• Nhấn phím”M+ ”

Ž Sau khi cân điện tử ổn định +       

Tổng trọng lượng tích lũy                          Tổng số lần tích lũy

• Khoảng sau 3 giây , cân điển tử phục hồi hình thức tính số lượng

Trọng lượng của vật phẩm trên bàn cân

Hiển thị lại giá trị tích lũy trọng lượng 

stable 3 +       3

stable 3

Khi khoan trọng lượng , trọng lượng đơn đều hiển thị là O , nhấn phím”M+     ”, thì có thể hiển thị lại giá trị tích lũy。→0← 

 +       3

stable 3

Tổng trọng lượng tích lũy                          Tổng số lần tích lũy

Xoá giá trị tích lũy số lượng

Nhấn phím”MC    ”,  tức có thể xoá giá trị tích lũy trong bộ nhớ và dấu tích lũy “3” biến mất .

THIẾT LẬP NGOÀI

Œ Sau khi xác định cân điện tử trở về O , nhấn giữ phím”.“không buông , rồi nhấn phím”U.W. PST” , đợi

khoan trọng lượng xuất hiện đường dứt đoạn , thì bỏ tay 

Giá trị trọng lượng

stable  3

• Dựa theo giá trị hiển thị trên màn hình mà đặt đủ quả cân , sau khi cân điện tử ổn định sẽ tự động đảo số trở

về O , trước khi cân trở về O lấy quả cân xuống , tức hoàn thành thiết lập.

Ø  Khi màn hình hiển thị giá trị trọng lượng , có thể dùng phím số tự nhập giá trị quả cân vào , rồi đặt đủ quả cân thực hiện thiết lập ngoài . Nhấn

phím”CE  ”,thì có thể thoát khỏi hình thức thiết lập ngoài.

PHỤC HỒI GIÁ TRỊ THIẾT LẬP XUẤT XƯỞNG

Nhấn giữ phím”CE  ” không buông , rồi nhấn phím”U.W. PST”,đợi cân đảo số thì thả tay , sau khi cân đảo số cân

điện tử sẽ phục hồi giá trị thiết lập ngoài.

Thiết lập số lượng

Khi tính số lượng có thể thiết lập sẵn giá trị giới hạn trên của số lượng , để sau này mỗi lần tính toán số lượng , nếu vượt

quá giá trị số lượng này thì có âm thanh cảnh báo , và khoan trọng lượng đơn có chữ

Thiết lập giá trị giới hạn trên của số lượng 

Œ Trên bàn cân có vật phẩm hay không đều có thể nhấn phím”Q’TY PST

→0← 3stable 

thiết  lập  lần  trước

• Nhập giá trị giới hạn trên muốn thiết lập vào。(có thể dùng phím”CE            ” chỉnh sửa giá trị đã nhập)

→0← 3stable 3

Giá trị giới hạn trên đã nhập

Ž Nhấn phím”SMPL    ”。(có thể dùng phím”CE  ” chỉnh sửa giá trị đã nhập)

THIẾT LẬP TRỌNG LƯỢNG  

Có thể thiết lập sẵn giá trị giới hạn trên của trọng lượng , để sau này mỗi lần cân trọng lượng , nếu vượt quá giá trị 

thì có âm thanh cảnh báo , và khoan trọng lượng đơn có  

Thiết lập giới hạn trên của trọng lượng 

Œ Trên bàn cân có vật phẩm hay không đều có thể nhấn phím”Q’TY PST           ”

→0← stable 3

  nhấp nháy.Giá trị thiết lập lần trước

• Nhập giá trị giới hạn trên muốn thiết lập vào(có thể dùng phím”CE  ” chỉnh sửa giá trị đã nhập)

→0← stable 3Giá trị giới hạn trên đã nhập

Ž Nhấn phím”UNIT W.T”。( có thể dùng phím”CE  ” chỉnh sửa giá trị đã nhập)

→0← 3stable 3

 • Nhấn phím”Q’TY PST    ”,cân điện tử phục hồi hình thức tính số lượng

Xoá giá trị giới hạn trên của số lượng stable 3

Muốn xóa các giá trị giới hạn trên của số lượng hoặc trọng lượng , xin dựa theo các bước thiết lập nói trên , khi nhập giá

trị thiết lập , xin nhập “0” là được .

THIẾT LẬP TRỌNG LƯỢNG ĐƠN 

Khi tính số lượng có thể thiết lập trọng lượng đơn cuả 10 tổ thường dùng, có thể lưu lại trong 10 phím số lượng (0 ~

9),khi sử dụng, chỉ cần nhấn một phím số lượng, thì lập tức khoan trọng lượng sẽ hiển thị toàn bộ giá trị đã lưu lại cuả

trọng lượng đơn.

THIẾT LẬP TRỌNG LƯỢNG ĐƠN NHƯ THẾ NÀO 

Œ Dùng phím số lượng 0 ~ 9 nhập vào giá trị trọng lượng đơn.

 

Đối tác liên kết