Hotline: 0243.5160906

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TREO 5 TẤN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN TREO 5 TẤN EXCELL

     CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1.     Xin đặt cân ở vị trí vững chắc , mặt bàn bằng phẳng , không đặt trên giá đỡ dao động hoặc chấn động , đồng thời điều

chỉnh 4 chân để sao cho cân được thăng bằng , chú ý giọt nước thăng bằng phải nằm chính giữa vòng tròn

2.     Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh , như là nơi

ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh

3.     Xin dùng ổ cắm điện độc lập , để tránh các thiết bị điện khác làm ảnh hưởng đến cân

4.     Khi mở cân , không được để bất cứ vật gì lên bàn cân.

5.     Khi sử dụng cân , trọng tâm của vật cần cân phải đặt chính giữa bàn cân và không vượt ra khỏi phạm vi bàn cân , để đảm

bảo độ chính xác.

6.     Mở máy 15~20 phút trước khi sử dụng

7.     Xin chú ý khi biểu tượng cảnh báo điện yếu (  ) hiển thị , tức biểu thị cân cần sạc điện.

8.     Sau khi mở máy chữ số trên màn hình hiển thị đảo số từ 9 đến 0 , cân ổn định , cân điện tử sẽ đi vào trạng thái sử dụng ,

lúc này bên trái khoan trọng lượng xuất hiện (       )(Điểm O)

THUYẾT MINH BỘ PHẬN HIỆNTHI 

CHARGING Đèn sạc điện -(đèn sáng biểu thị cân đang trong trạng thái xạc điện )

Cảnh báo nguồn điện yếu. kí hiệu này sẽ hiện thị -(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị cân cần –ược nạp

điện)。KG/LB ZERO-TARE

Kí hiệu chỉ thị đơn vị cân -(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị đơn vị tính trọng lượng hiện tại của cân )

Điểm 0 -(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị cân đang trong hình thức quy trọng lượng của cân về 0 )。

Kí hiệu trọng lượng tĩnh -(khi kí hiệu này sáng lên lúc này màn hình chỉ hiện thị trọng lượng tĩnh của

vật không bao gồm trọng lượng bao bì đóng gói)

G STABLE    Kí hiệu ổn định -(khi kí hiệu này sáng lên biểu thị cân đang trong trạng thái ổn định )

Thuyết minh bàn phím  

Phím điểm (à0ß)

Sử dụng phím :     trong quá trình sử dụng cân,nếu trên bàn cân không có đặt vật, nhưng ZERO-MODE -HOLD

mà màn hình vẫn hiển thị trọng lượng có giá trị rất nhỏ ,nhấn phím    à0ß    để

màn hình hiển thị trở về 0,khi nhấn phím kí hiệu (à0ß) sẽ sáng lên。

Chuyển đổi đơn vị

3kg、lb,      nếu chỉ có một đơn vị,thì phím MODE không có tác dụng。

Nhấn phím bảo lưu trọng lượng.

Tạm lưu trọng lượng hiển thị trên màn hình (giá trị trọng lượng âm cũng làm được thao

tác này)。

Nhấn ZERO、MODE、HOLD、TARE bất kì phím nào để xoá bỏ trạng thái tạm lưu trọng lượng。

Phím trừ bì

Trừ bì khi biết trước trọng lượng của vật。

Đặt vật lên móc cân nhấn phím TARE để khấu trừ trọng lượng,màn hình hiển

thị trọng lượng là 00 ,lấy vật đặt trên móc cân xuống ,màn hình hiển thị giá

trị  trọng  lượng    âm,nhấn phím  TARE  hoặc  ZERO  xoá  bỏ  trạng thái  trừ

bì,màn hình sẽ hiển thị trọng lượng là 00。

Đối tác liên kết