Hotline: 0243.5160906

Khi muốn bảo hành, bảo dưỡng cần những điều kiện gì ?

Đông Dương rất muốn cùng Quý khách sử dụng sản phẩm của công ty một cách tiện 
ích nhất. Vì vậy những điều kiện của công ty rất dễ dàng :

* phiếu bảo hành còn nguyên vẹn,không rách tẩy xoá,làm đúng hướng dẫn của nhà cung cấp,nhà sản xuất

Đối tác liên kết